Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w czasie zajęć szkolnych

w godzinach  7.00- 16.30

 

Wychowawcy świetlicy:

 1. Marzena Łaszkiewicz
 2. Jolanta Gruszka
 3. Joanna Stopyra

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

Zajęcia świetlicowe organizowane sa dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy obojga  ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych  oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.  Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie.

Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zapisu wypełnianej przez  rodziców/prawnych opiekunów, kierowanej do dyrektora Szkoły w terminie do 15 września.

Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący Szkołę środków finansowych na jej działalność.

Do zadań świetlicy należy:

 1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 6. wyrabianie u uczniów samodzielności;
 7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
 8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

 1. zajęć specjalistycznych,
 2. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
 3. zajęć utrwalających wiedzę,
 4. gier i zabaw rozwijających,
 5. zajęć sportowych.

Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć, zatwierdzonych przez dyrektora Szkoły.

AKTUALNOŚCI:

Zdrowo w najmłodszych klasach - "Program dla szkół"

Utworzono dnia 09.05.2021

   „Jedz owoce i warzywa, a będziesz w energii pływał!” głosi zachęcające do zdrowego odżywania powiedzenie. Nasza placówka w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w „Programie dla szkół” będącym kontynuacją programów „Owoce i warzywa  w szkole” oraz „Mleko w szkole”, którego adresatami są Uczniowie z najmłodszych klas.

czytaj dalej... na temat: Zdrowo w najmłodszych klasach - "Program dla szkół"

zdjęcia

Utworzono dnia 14.04.2021, 13:13

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach