Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

O Nas….

O naszej Jedynce ...

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu usytuowana w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy 7, jest publiczną, ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega w dwóch etapach kształcenia: I etap edukacyjny obejmujący oddziały I-III, II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

Szkoła posiada własny ceremoniał, sztandar, pieśń szkoły i logo.

W placówce organizowane są oddziały ogólnodostępne, sportowe i integracyjne.

Oferta Szkoły

Nasza placówka jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie do szkoły zarówno sześciolatków jak i siedmiolatków.

Przestrzeń szkolna została podzielona na dwa obszary - dla młodszych i dla starszych uczniów. Na wydzielonych tylko dla dzieci z klas I-III piętrach mamy duże, przestrzenne klasopracownie, pracownię informatyczną edukacji wczesnoszkolnej, gabinety terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz świetlicę szkolną z salami do zabaw ruchowych, zajęć cichych, do gier i zabaw dydaktycznych.

Każda klasa ma swoją, dobrze wyposażoną klasopracownię i uczy się w systemie jednozmianowym od godz. 8:00 (obecnie w czasie pandemii, dla bezpieczeństwa dzieci i dorosłych w systemie stacjonarnym uczymy się na dwie zmiany). Uczniowie klas starszych korzystają z bardzo dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne gabinetów przedmiotowych: biologicznego, geograficznego, historycznego, fizyczno-chemicznego, matematycznych, językowych, informatycznych.

Placówka ma swój radiowęzeł oraz monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wielofunkcyjne boisko z bieżnią oraz kolorowy plac zabaw "Radosna Szkoła" uatrakcyjnia organizację dzieciom zajęć ruchowych.

W placówce funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna, przygotowująca pyszne, domowe dwudaniowe obiady z deserami (obecny koszt obiadu - 4,50 zł).

Dzieci z Sękowic, Radzikowic i Jędrzychowa dowożone są do szkoły gimbusem pod opieką pracownika obsługi.

W szkole można skorzystać z porad logopedy, pedagoga, psychologa, pielęgniarki medycyny szkolnej. W pełni skomputeryzowana biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór, a w czytelni znajduje się Multimedialne Centrum Informacyjne.

Wszystkie dzieci obojga rodziców pracujących mogą korzystać z bezpłatnej opieki świetlicowej od 6:45 do 16:30, a jeśli zajdzie taka potrzeba - dłużej.

Dla naszych uczniów rok rocznie przygotowujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, wycieczek przedmiotowych, rajdów szkolnych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, wypoczynku letniego w formie kolonii.

Co roku bierzemy udział w różnych projektach edukacyjnych, zdobywamy liczne certyfikaty, a dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych stale ulepszamy sposoby przekazywania informacji. Od 9 lat w naszej placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny - rodzice i prawni opiekunowie na bieżąco, nie wychodząc z domu, mogą śledzić postępy i frekwencję swojego dziecka, kontaktować się z nauczycielami za pomocą e:maili. Podczas pandemii, w czasie nauczania zdalnego wszyscy uczniowie naszej szkoły uczą się za pomocą platformy Microsoft Teams. W tym roku utworzyliśmy w całej szkole nowoczesną infrastrukturę sieci LAN i główną magistralę światłowodową o mocy 10 G.

Od lat nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach, przeglądach i zawodach sportowych, o czym można się przekonać, śledząc informacje na stronie internetowej szkoły http://www.sp1nysa.wodip.opole.pl

Co roku liczna grupa uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymuje Stypendium Burmistrza Nysy.

Wizytówką naszej szkoły w sferze wychowawczej jest działalność wolontaryjną i budowanie otwartych postaw na potrzeby innych ludzi / np. coroczne koncerty na rzecz nyskiego hospicjum , akcje charytatywne na rzecz uczniów i osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej).

W 2015 roku w 10 rocznicę nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, ówczesny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, za realizację w praktyce Pedagogiki Korczakowskiej odznaczył naszą placówkę Honorową Odznaką za Zasługi w Ochronie Praw Dziecka - Dignitatis Infantis Defensori.

Od lat nasi uczniowie zdobywają wysokie wyniki, wcześniej w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasistów , obecnie w Ogólnopolskim Egzaminie Ósmoklasistów / stanin wyżej średni i wysoki / .

Placówka zdobyła też liczne certyfikaty: ,,Szkoła z klasą” , ,,Uczniowie z klasą ,, ,,Nauczyciele z klasą” ,,Bezpieczna Szkoła” ,Szkoła bez Przemocy”, ,,Szkoła otwarta na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne”, ,,Wiarygodna Szkoła” ,,Szkoła Współpracy w ramach projektu e-Tweening”, ,,Świetlica przyjazna uczniom”, ,,Szkolny Klub Wolontariatu” ,, Szkoła dla Niepodległej” ,, Szkoła Młodych Patriotów”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie jest pozytywnie postrzegana przez środowisko lokalne / świadczą o tym wyniki ewaluacji wewnętrznej / przede wszystkim ze względu na wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych, które są wyższe od średniego wyniku uzyskiwanego w mieście, powiecie i województwie oraz ze względu na wysokie lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych,zawodach sportowych, turniejach, przeglądach zespołów teatralnych i wokalnych , zarówno na szczeblu gminy, powiatu, jaki i województwa i kraju.

Powyższemu wizerunkowi sprzyja również opinia rodziców i uczniów, że jest to szkoła bezpieczna.

Dobry wizerunek placówki podtrzymują także lokalne media, które systematycznie informują społeczność o sukcesach wychowanków, wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych z udziałem naszych uczniów i nauczycieli.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach