Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wolontariat Jedynki

Wolontariat w szkole.

  

W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu -  ,, Wolontariat Jedynki ”

Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działaniaw środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie deklaruje nieść pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna i który ukończył 13 lat, przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

Po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole.

Członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych,  wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań, swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora Szkoły.

Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5. tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. promowanie idei wolontariatu;
 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 10. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

Formy działalności ,,Wolantariatu Jedynki”

 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Beata Trzaska
Ewa Kardela-Dyrka
Małgorzata Gąciarz

Zarząd Klubu Wolontariusza:

Paulina Łaskarzewska
Aleksandra Cieleń
Karolina Węglarz

AKTUALNOŚCI:

Wsparcie dla Łapy

Utworzono dnia 19.10.2021
UWAGA Wolontariat Szkolny wraz ze Szkolnym Kołem PCK ogłasza akcję „WSPARCIE DLA ŁAPY”. Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne dla Zwierząt ŁAPA jest w bardzo trudnej sytuacji, w związku z tym organizujemy zbiórkę: karmy i smakołyków dla...
czytaj dalej... na temat: Wsparcie dla Łapy

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach