Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

1. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego warto zapoznać się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie naboru w plikach do pobrania:

  1. zasady rekrutacji;
  2. Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r.
    w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i gimnazjum, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  3. mapa obwodów;
  4. Zarządzenie Nr 2244/2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
    i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

2. Rodzic loguje się - zgłasza kandydaturę na stronie http://nysa.podstawowe.vnabor.pl lub http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa W kolejnych krokach formularza rodzic wypełnia elektroniczny wniosek rekrutacyjny podając niezbędne dane dziecka i rodziców oraz wskazując kryteria przyjęć, z których korzysta przy rekrutacji. Należy to wykonać w terminie: 02 kwietnia 2024 r. – 19 kwietnia 2024 r. W ostatnim kroku należy odczytać i zapisać login do systemu oraz ustalić hasło dostępowe wybierając opcję podając login (ustaloną przez siebie nazwę) oraz hasło (ciąg 8 znaków). Login i hasło będzie służyć w całym procesie rekrutacji – należy je zapamiętać!

3. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać własnoręcznie przez oboje rodziców i złożyć w szkole, która została wskazana jako pierwsza („pierwszego wyboru”) wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjęć. Wniosek wraz
z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w szkole, dziecko (kandydat) nie bierze udziału
w rekrutacji!

4. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek elektroniczny, ale nie ma możliwości jego wydrukowania, zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Wniosek zostanie wydrukowany przez pracowników szkoły i po podpisaniu przez rodziców przyjęty.

5. W szczególnych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania
z komputera z dostępem do internetu, zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru
z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Szkoła umożliwi wypełnienie elektronicznego wniosku i wydrukowanie go. Wydrukowany wniosek musi być przed złożeniem podpisany przez rodziców.

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik szkoły.

7. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 6 maja 2024 r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
w terminie od 6 maja 2024 r. do 10 maja 2024 r. do godz. 15.00.

9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje w dniu 14 maja 2024 r. do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

11. W przypadku postępowania uzupełniającego na miejsca wolne po przeprowadzeniu rekrutacji, kroki podane w punktach 1 – 11 stosuje się odpowiednio. Terminy
w postępowaniu uzupełniającym podane są w harmonogramie rekrutacji.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach