Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Nabór elektroniczny

Szanowni Państwo!

W tym roku po raz trzeci rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

 Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone w:

-   2016 r. – jako siedmiolatki,

- 2017 r. – jako sześciolatki, jeżeli realizowały w roku szkolnym 2022/2023 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do Internetu.

Jeżeli, ktoś ma życzenie, może tego dokonać na terenie naszej szkoły, ze specjalnie na ten cel przygotowanego stanowiska komputerowego. Panie sekretarki służą swoją pomocą przy rejestracji.

Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole. Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata.

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce w placówce ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową.

W przypadku chęci ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wypełnia wniosek, wskazując maksymalnie 3 szkoły, z czego ostatnią szkołą musi być szkoła obwodowa kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce.

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych poszczególnych szkół zostaną ogłoszone 10 maja 2023 r. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia muszą w terminie do 17 maja 2023 r. złożyć w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia (wzór w plikach do pobrania). 18 maja 2023 r. szkoły upublicznią listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych.

 

Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły określa Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. (§ 1).

Harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Nr 1779/2023 Burmistrza Nysy z dnia 26 stycznia 2023r. Zgodnie z tym Zarządzeniem rekrutacja rozpocznie się 3 kwietnia 2023r, zarówno dla kandydatów, którzy składać będą zgłoszenia do szkoły obwodowej, jak i dla kandydatów, którzy będą składali wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem pod adresem:

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach internetowych placówek.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach