Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 • Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie z siedzibą w przy ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-300 Nysa,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie możliwy jest pod numerem telefonu 77-4333121 oraz adresem e-mail sp1@gzo.nysa.pl,
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r (DZ. U. z 2017r poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2017r poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
 • Rodzicom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

OBIEKT MONITOROWANY

 • Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie z siedzibą w przy ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-300 Nysa,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie możliwy jest pod numerem telefonu 77-4333121 oraz adresem e-mail sp1@gzo.nysa.pl,
 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Monitoring prowadzony jest całodobowo, a zapisy monitoringu przechowywane będą w okresie do 30 dni.
 • Obszar monitoringu obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Udział w projektach