Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Nadanie Szkole imienia

Jak wybieraliśmy Patrona Szkoły?

Szkoła Podstawowa nr l w Nysie z sukcesami pielęgnowała wieloletnie tradycje, szczyciliśmy się licznymi osiągnięciami, brakowało nam jedynie patrona szkoły.

W 1991 r. zrezygnowaliśmy z kontrowersyjnego patrona szkoły, którym był wybrany w 23 maja 1973 roku gen. Karol Świerczewski.

Od tego czasu placówka była bezimienna.

We wrześniu 2003 roku postanowiliśmy rozpocząć akcję, która zmieniłaby ten stan rzeczy. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego prosiliśmy naszą szkolną społeczność (rodziców, uczniów, nauczycieli) o aktywne włączenie się do kampanii.

Zespół nauczycieli w składzie: Anna Kulijewicz, Jadwiga Kuropatnicka, BarbaraStadnik, Ewa Witkowska, Bogusława Dzikowicz, Gabriela Leoniec, JoannaBernat, Sabina Radomańska, Katarzyna Leśniak, Stanisław Stokłosa opracowałprocedurę wyboru patrona szkoły.

Społeczność wyborczą stanowiły trzy stany:

- uczniowie
- rodzice
- nauczyciele

Postanowiono przeprowadzić trzyetapowe zasady wyboru patrona (gdyby zaszła  taka konieczność)

ZASADY WYBORU PATRONA

I etap

Do końca września będziemy zbierać propozycje - każdą z uzasadnieniem wyboru przedstawioną przez uczniów, rodziców i nauczycieli; patronem mógł zostać kandydat, który uzyska przynajmniej 50 % poparcia, co najmniej w dwóch stanach. Zasada była tak, że jeżeli w I etapie nie wybierzemy patrona, wówczas wyłonimy spośród kandydatów podanych przez stany 10 propozycji.

II etap

W październiku dokonamy prezentacji 10 kandydatów i przystąpimy do kolejnego głosowania, jeżeli i tym razem głosowanie nie rozstrzygnie, kto będzie patronem, wtedy spośród 10 kandydatów wybierzemy 3, którzy uzyskali największą ilość głosów, wybrani przejdą do etapu III.

III etap

W listopadzie dokonamy szczegółowej prezentacji trzech
kandydatów poprzez gazetki, plakaty, pogadanki, ulotki.
W wyniku głosowania wyłonimy patrona szkoły.

WYNIKI GŁOSOWAŃ

Po zakończeniu I etapu wyboru patrona szkoły komisja, która zebrała się 03.10. 2003 roku podliczyła propozycje. Żaden z zaproponowanych kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów. Zgodnie z regulaminem została stworzona lista kandydatów, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce.

Lista kandydatów w kolejności alfabetycznej:

1. Bohaterów Warszawy

2. Jan Brzechwa

3. Jan Paweł II

4. Kawalerowie Orderu Uśmiechu

5. Mikołaj Kopernik

6. Jerzy Kukuczka

7. Julian Tuwim

8. Jan Matejko

9. Adam Mickiewicz

10. Leonid Teliga

Głosowanie miało rozstrzygnąć, czy w tym etapie wybierzemy patrona szkoły. Jeśli i tym razem żaden z zaproponowanych kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów, przejdziemy do III etapu.

II etap - październik

W pierwszej połowie października każda z pięciu klas piątych i szóstych wylosowała jednego kandydata na patrona, by zaprezentować go na specjalnie przygotowanej tablicy na holu. W ostatnim tygodniu października maiło odbyć się głosowanie.

III etap - listopad

W ostatnich dniach października  poznaliśmy wyniki głosowania na patrona szkoły. Spośród trzech kandydatów :

1. Kawalerowie Orderu Uśmiechu

2. Komisja Edukacji Narodowej (propozycja rodziców)

3. Jan Matejko

wybrano pierwszą propozycję - Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

 

Wszyscy byli przeszczęśliwi, taki uśmiechnięty patron, w dodatku nie jeden a ponad siedmiuset osób wyróżnionych przez same dzieci…. Wówczas pojawiły się wątpliwości, czy jesteśmy godni tego imienia, czy otrzymamy zgodę Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, aby nosić to zaszczytne imię.

Specjalne do Nysy, do naszej szkoły w dniu 3 grudnia 2004 roku przyjechał  Marek Michalak - Wicekanclerz Kapituły Kawalerów Orderu Uśmiechu. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy. To najmłodszy Kawaler Orderu Uśmiechu. Gdy odbierał to zaszczytne odznaczenie, miał zaledwie 23 lata. Dzieci uhonorowały go za pomoc, którą udzielał najsłabszym, najbardziej potrzebującym, tym, którym dom rodzinny nie kojarzył się z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem.
Do naszej szkoły pan Marek przyjechał, żeby sprawdzić w jakim stopniu jesteśmy przygotowani do nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. W czasie swojej wizyty rozmawiał z dorosłymi, ale przede wszystkim interesowały go opinie samych dzieci, znajomość idei ceremonii, a także osób, którym już nadano Order. 

 

 
Po tej wizytacji otrzymaliśmy pozytywną decyzję Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i mogliśmy oficjalnie rozpocząć procedury i przygotowania do nadania szkole imienia. 
 

19-20 maja 2005 roku- NADANIE SZKOLE IMIENIA

Nadeszły te dni…

Ponad rok trwały prace związane z wyborem, a potem z nadaniem Szkole Podstawowej nr 1 patronackiego imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Na dwudniowe uroczystości do Nysy przybyli najznakomitsi Kawalerowie Orderu Uśmiechu, kardynał Henryk Gulbinowicz, który poświęcił szkolny sztandar w nyskiej katedrze, a także Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros.

Cykl imprez, związanych z nadaniem imienia SP nr 1, rozpoczął się 19 maja uroczystą mszą św. i poświęceniem sztandaru w nyskiej katedrze. Celebracji dokonał sam kardynał Henryk Gulbinowicz.

                     Dzień później, w siedzibie szkoły, ksiądz prałat Mikołaj Mróz, poświęcił tablicę pamiątkową, której odsłonięcia dokonał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, Krzysztof Mętel.

,,- Jesteście pierwsi! Sztandar dla strażaków poświęciłem dopiero dzisiaj” - zażartował prałat, zwracając się do uczniów i nauczycieli, zgromadzonych przed budynkiem. - ,,Jak przestaniecie się uśmiechać, przyjdę do szkoły i zdejmę tablicę”.